Medzinárodné stretnutie „7. Slovenská kooperačná burza“, Bratislava (Slovensko)

20. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo medzinárodné stretnutie podnikateľov „7. Slovenská kooperačná burza“. Podujatie, ktoré organizoval člen SRPR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, slávnostne otvoril predseda vlády SR Róbert Fico.

Cieľom kooperačnej burzy je realizácia podpory pro-exportných aktivít smerujúcich k nadviazaniu nových hospodárskych kooperácií slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov. Burza je aktívnym nástrojom pre sprostredkovanie odbytu produkcie, subkontraktačnej ponuky, formovaní spoločných podnikov. Toto podujatie bolo zamerané na bilaterálne rokovania a určené pre odbornú verejnosť s prioritami sektorovej orientácie na:

 

Partnerskou krajinou 7. ročníka bola Ruská federácia, ktorú úspešne reprezentovali predstavitelia ruských podnikateľských a vládnych kruhov.

Sprievodným programom podujatia boli prezentácie partnerskej krajiny z hľadiska obchodného, ekonomického, investičného, cestovného ruchu, ponúk hospodárskych kooperácií so slovenskými partnermi, panelové diskusie s odbornou tématikou. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo celkovo 261 subjektov, bolo ukončené neformánym spoločenským večerom.