Zasadnutie SRPR a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Vysoké Tatry (Slovensko)

Dňa 21.novembra 2013 zorganizovalo SRPR v priestoroch hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách, v poradí 4. spoločné zasadnutie členov SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom.

Zasadnutie bolo slávnostne otvorené čestnými členmi SRPR - mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii Jozefom Migašom a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavlom Maratovičom Kuznecovom, ktorí vo svojich prípevkoch vyzdvihli potrebu aktívneho zapájania sa podnikateľských a štátnych subjektov do spoločnej diskusie s cieľom vytvoriť konkrétne podmienky pre realizáciu spoločných záujmov na území Slovenska a Ruska. Predsedovia oboch združení následne informovali zúčastnených členov o činnosti jednotlivých rád a prípravovaných podujatiach.

Cieľom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúcu 7. Slovenskú kooperačnú burzu zo dňa 20. novembra 2013 prezentovaním konkrétnych možností obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami. So svojimi príspevkami vystúpili významní hostia ako N.J. Belych  - gubernátor Kirovskej oblasti Ruskej federácie,  E.V. Poľanská - námestníčka predsedu vlády Astrachánskej oblasti, ministerka pre rozvoj hospodárstva Astrachánskej oblasti, V.I. Rešetnikov – starší viceprezident spoločnosti RŽD a zástupca Medzinárodnej investičnej banky O.A. Zaikin. V príspevkoch členov podnikateľských rád odzneli informácie a návrhy na vzájomnú spoluprácu a podnety vedúce k zlepšeniu investičného prostredia pre investorov. V závere zasadnutia sa pristúpilo k podpísaniu 4  dohôd a memoránd  o vzájomnej spolupráci.

 

Zápisnica zo zasadnutia SRPR a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Vysoké Tatry. (Dostupná len registrovaným členom)

 

Galéria