Zasadnutie SRPR a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Astrachán (Rusko)

24. júla 2013 sa v meste Astrachán (Rusko) uskutočnilo ďalšie zo spoločných zasadnutí SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom. Zasadnutie slávnostne otvoril Alexander A. Žilkin, gubernátor Astrachánskej oblasti Ruskej federácie, ktorý sa dlhodobo aktívne angažuje v oblasti rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Astrachánskou oblasťou. Moderovanie zasadania prevzali predseda SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady Igor Ledecký a predsedníčka Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom Irina Vladimirovna Makieva. Na tomto stretnutí sa okrem iných zúčastnili aj Jozef Migaš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii, zástupcovia vlády astrachánskej oblasti Ruskej federácie, členovia oboch podnikateľských rád a predstavitelia miestnych podnikateľských kruhov, ktorí prejavili záujem vypočuť si príspevky prednášajúcich a zároveň predstaviť svoje vlastné podnikateľské aktivity.