16. zasadanie Slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (MVK) a spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Moskva (Rusko)

Dôležitým medzníkom v rozvoji spolupráce štátneho a súkromného sektora bolo 16. zasadanie MVK v Moskve (3.-5.3.2013), na okraj ktorého sa 4. marca 2013 konalo spoločné zasadanie oboch podnikateľských rád za účasti predstaviteľov štátnej sféry SR a RF. Predseda slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a RF (MVK), podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák oceňuje aktivity Slovensko-ruskej podnikateľskej rady, ktorá v spolupráci s Rusko-slovenskou podnikateľskou radou pomáha identifikovať nové podnikateľské projekty zamerané na vytváranie pracovných miest. Podnikateľské projekty zastrešené MVK sa realizujú so silnou podporou podnikateľských rád SR a RF.

V rámci 16. zasadania MVK sa uskutočnilo spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 podnikateľských subjektov zo Slovenska a z Ruskej federácie.

Spoločné zasadnute podnikateľských rád slávnostne otvorili mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Jozef Migaš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavel Maratovič Kuznecov, predseda SRPR Igor Ledecký ako aj predsedníčka Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom Irina Vladimirovna Makieva.

Na spoločnom zasadnutí MVK a SRPR bolo podpísaných sedem memoránd a dohôd o vzájomnej spolupráci pri realizácii spoločných projektov. So svojimi  prezentáciami vystúpili zástupcovia 13 slovenských a ruských spoločností.