Spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Moskva (Rusko)

Dňa 5.12.2014 sa v Moskve na pôde Vnešekonombank uskutočnilo ďalšie spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej  rady pre spoluprácu so Slovenskom (RF). Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, z toho 25 zo Slovenska. Medzi významných hostí patrili ministri, gubernátori Vladimirskej, Jaroslavskej a Kalužskej oblasti, zástupca predsedu Vlády republiky Tatarstan, vrcholoví manažéri významných slovenských a ruských podnikov.

Súčasťou zasadnutia bol podpis dvoch medzivládnych dohôd: zmluva o spolupráci pri dlhodobých dodávkach ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitnej preprave ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky (čítajte viac na http://slovak.ruvr.ru/news/2014_12_05/Rusko-a-Slovensko-sa-dohovorili-o-dodavkach-ropy-3722/) a Memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou investičnou bankou a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Novovymenovaní predsedovia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (MVK) minister hospodárstva SR P. Pavlis a minister hospodárstva a obchodu RF D. Manturov sa  na spoločnom rokovaní dohodli na predbežnom termíne 17. MVK, ktorá by sa mala uskutočniť v poslednom štvrťroku 2015 v Bratislave. 

Počas spoločného zasadnutia boli účastníkmi odprezentované informácie o potenciálnej spolupráci medzi slovenskými a ruskými podnikmi, investičných príležitostiach, aktuálnom hospodárskom rozvoji niektorých ruských regiónov, vývoji zahraničných investícii v SR a možnostiach ich rozvoja. Jednou z významných tém bolo hľadanie možností dostupného financovania spoločných slovensko-ruských projektov, ktoré sa v poslednom období stalo zásadným pri rozhodovaní o realizácii týchto projektov. Informácie od zástupcov bánk a poradcov umožnili účastníkom vytvoriť si pohľad na aktuálne bankové a exportné financovanie.

Prehľad prezentácii (dostupné pre registrovaných členov)

Zápisnica zo spoločného zasadnutia zo dňa 5.12.2014 (dostupné pre registrovaných členov)Galéria