Zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady, Bratislava (Slovensko)

Dňa 9.10.2014 sa v sídle SRPR uskutočnilo ďalšie zasadnutie rady za účasti 40 členov SRPR a pozvaných zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych zálezitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie  v Slovenskej Republike a TOP manažérov spoločnosti Ruské železnice a.s.

Témou zasadnutia bolo “Vplyv súčasných ekonomických opatrení vytvárajúcich obmedzenia vzájomnej obchodnej výmeny medzi Ruskou federáciou a Slovenskom”. Účastníci zasadnutia si mali možnosť vypočuť vystúpenia zástupcov štátnej správy oboch krajín k tejto aktuálnej téme a zároveň príspevky členov SRPR o ich konkrétnych skúsenostiach pri realizácii projektov v RF.

Počas zasadnutia bolo podpísané Memorandum medzi SLOVENSKO-RUSKOU podnikateľskou radou a spoločnosťou Ruské železnice, a.s. o vzájomnej spolupráci, ktoré nadväzuje na závery slovensko – ruského Podnikateľského fóra uskutočneného v júni 2014 v Bratislave. Memorandum otvára dvere pre aktívnejšiu spoluprácu medzi členmi SRPR a jedným z najvýznamnejších podnikov v RF v rôznych oblastiach.

Kontakty na príslušné orgány štátnej správy v súvislosti s aktuálnou informáciou o sankciách zavedených pre dovoz a vyvoz medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou:

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: +421 2 5978 1111,
+421 90607 2222
Fax: +421 2 5978 3333
E-mail: info@mzv.sk

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel: 00421 2 4854 2175
Fax: 00421 2 4342 3915
sekretOROCT@mhsr.sk
www.economy.gov.sk/

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5958 3048
www.finance.gov.sk

 

Bližšie informácie získate na stránke:

MZV a EZ  http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

MH SR       http://www.economy.gov.sk/10927-menu/143500s

Vláda RF   http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf

Zápisnica zo zasadnutia občianskeho združenia SLOVENSKO-RUSKÁ podnikateľská rada zo dňa 09.10.2014 (Dostupná len registrovaným členom).

Galéria