Ekonomické sankcie EÚ voči Ruskej federácií

Dňa 31. júla 2014 prijala Európska únia rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP a nariadenie Rady 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Tieto nové reštriktívne opatrenia sú zamerané na 4 oblasti: tovar a technológie s dvojakým použitím určené na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa; citlivé technológie pre ropný priemysel a súvisiace odvetvia; dovoz a vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a prístup na kapitálové trhy. Uvedené sankcie sa začali sa uplatňovať od 1. augusta 2014. Ich uplatňovanie bude priebežne monitorované a podľa vývoja situácie môžu byť v prípade potreby prehodnotené alebo rozšírené. Viac informácii na stánke MZVaEZ SR.