EUROÁZIJSKÁ EKONOMICKÁ ÚNIA VSTÚPI DO PLATNOSTI 1. JANUÁRA 2015

Euroázijská ekonomická únia, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2015, ponúka jedinečnú šancu spolupráce medzi západnou Európou a ázijsko-tichomorskou oblasťou. Zakladajúcimi členmi únie sú Rusko, Bielorusko a Kazachstan, ktorý tvoria trh s viac ako 170 mil. spotrebiteľmi.

Do integračného procesu sa už zapojili aj Kirgizsko a Arménsko. Dňa 10.12.2014 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnil interaktívny seminár „Euroázijská ekonomická únia: perspektívy obchodno-ekonomickej spolupráce s členskými štátmi Európskej únie“, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov so základnými princípmi fungovania Euroázijskej ekonomickej únie (EEÚ), jej štruktúrou, ako aj s možnosťami a podmienkami jej obchodnej spolupráce so Slovenskou republikou. Podujatie zorganizovala Sekcia pre hospodársku spoluprácu MZVaEZ SR, seminár uviedla generálna riaditeľka sekcie Dagmar Repčeková. Na seminári okrem iných vystúpili aj veľvyslanec Bieloruska v SR Vladimir Serpikov, radca-vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Andrej Šabanov a vedúci kancelárie Veľvyslanectva Kazachstanu v SR Zhandos Bukhbantayev. Hlavnou prednášajúcou bola Natalia Jačeistova, predstaviteľka Euroázijskej ekonomickej komisie. Nosnými témami boli začiatok fungovania Euroázijskej ekonomickej únie, jej zahraničné vzťahy, obchodní partneri, aktuálne úlohy a perspektívy jej ďalšieho smerovania. Prednášajúci priblížili aj fungovanie výkonných orgánov EEÚ, jej riadenie a organizačnú štruktúru. Bližšie informácie o seminári budú zverejnené na: http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici