EXIMBANKA SR UPRAVÍ SADZBY POISTNÉHO

Slovenská republika je členom OECD a preto sa EXIMBANKA SR musí pri nastavovaní minimálnych poistných sadzieb riadiť pravidlami Konsenzu OECD. Toto pravidlo sa týka všetkých členských krajín OECD. Minimálna sadzba poistného sa odvíja od zaradenia krajín do rizikových kategórií, ktoré sú v zmysle Konsenzu OECD posudzované na škále 0 až 7, pričom krajiny v kategórii 7 sú krajiny s najvyššou úrovňou rizika. OECD rozhodlo s platnosťou od 6. februára o preradení Ruska z kategórie 3. do kategórie 4. Okrem Ruska rozhodlo napr. aj o preradení  Maďarska z kategórie 0. do 4., či Čiernej Hory z kategórie 6. do 7. EXIMBANKA SR iba reaguje (pre už vyššie spomenuté dôvody) na toto preradenie a výpočet minimálnej poistnej sadzby upravuje v zmysle pravidiel Konsenzu OECD, ktoré sú pre nás záväzné. Z pohľadu ruského odberateľa to predstavuje čiastočné zdraženie financovania.
Zdroj: EXIMBANKA SR