Nový predseda ruskej časti MVK

Uznesením vlády Ruskej Federácie zo dňa 9.10.2014 bol menovaný novým predsedom ruskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou minister priemyslu a obchodu RF Denis Valentinovič Manturov.