Opatrenia zakazujúce dovoz vybraných tovarov

Vláda Ruskej federácie vydala vykonávacie nariadenie, ktorým sa vykonáva prezidentský dekrét zo 6. augusta 2014 o obchodných opatreniach zakazujúcich dovoz určených tovarov do Ruskej federácie. Opatrenia sa týkajú Európskej únie vrátane Slovenskej Republiky, Nórska, Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie. Ide o ročný zákaz dovozu mäsa a mäsových výrobkov, rýb, zeleniny, ovocia, mlieka a mliečnych výrobkov podľa stanovených kapitol harmonizovaného systému colnej nomenklatúry, ako sú vymenované na webstránke ruskej vlády.

Zdroj: MZVaEZ SR