Podnikateľské fórum RF

12. septembra 2014 sa pod záštitou Správy záležitostí prezidenta Ruskej federácie koná každoročné Podnikateľské fórum. V roku 2013 Fóra sa zúčastnil predseda vlády Ruskej federácie D. Medvedev, predtým Prezident RF V. Putin. Tento rok sa očakáva účasť popredných zástupcov všetkých vládnych štruktúr Ruska. Ukázalo sa, že podujatie je výborným miestom pre nadviazanie obchodných vzťahov medzi podnikmi rôznych odvetvi hospodárstva a zákazníkmi a investormi. Fórum zaslúžené nazývajú exportnou platformou medzinárodnej úrovne. Cieľom je podpora a pomoc účastníkom fóra pri vytvorení organizačných, ekonomických, právnických a iných podmienok potrebných pre zvýšenie aktívnosti domácich výrobcov, vývoji výrobných procesov a zvýšenie objemov predaja tovarov a služieb na domácom a medzinárodnom hospodárskom trhu. Tento rok program Fóra je zostavený so zreteľom na sociálnu a politickú medzinárodnú situáciu v záujmoch podnikateľov – účastníkov Fóra.