Rozhodnutie o reštriktívnych opatreniach voči RF

31. júla 2014 prijala Európska únia rozhodnutie o reštriktívnych opatreniach voči RF opatrenia pre štátne zákazky v odvetviach ľahkého priemyslu. Zahraniční dodávatelia tovarov ľahkého priemyslu sa nebudú môcť od 1. septembra 2014 zúčastňovať súťaži o verejnom obstarávaní. Hlavnou podmienkou pre podanie žiadosti bude krajina pôvodu nielen finálneho produktu, ale aj materiálov a priemyselných polotovarov. Pre potreby federálnych organizácií začína v Rusku na jeseň platiť zákaz obstarávania výrobkov odvetví ľahkého priemyslu vyrobených mimo Colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu alebo s použitím dovozových materiálov a polotovarov. Do zoznamu sa dostalo 18 obchodných komodít (latky, netkane textílie, oblečenie, obuv, povrazy, šnúry, konské postroje, gumové podrážky a iné) s výnimkou tovarov z Bieloruska a Kazachstanu a taktiež dodávatelia tovarov, ktoré sa nevyrábajú v rámci Colnej únii. Obísť zákaz bude možné iba v prípade neprítomnosti príslušnej výroby v Colnej únii. Podpísanie zmluvy medzi zahraničným partnerom a štátnou inštitúciou bude podmienené získaním súhlasu na Ministerstve priemyslu a obchodu RF. Žiadosť od organizácie štátneho sektoru s uvedením názvu komodity, kódu colnej klasifikácie, požiadaviek na kvalitu tovaru, názvu zahraničného výrobcu podobného tovaru a jeho dodávateľov sa bude preverovať na ministerstve po dobu 30 dní v spolupráci s priemyselnými zväzmi. Zrejme táto podmienka ma sťažiť zákazníkovi obchádzanie zákazu. Uvedené opatrenia nie sú v rozpore s pravidlami WTO, ktorá umožňuje vytváranie preferencií pre domácich výrobcov v oblasti verejného obstarávania. Dodatkovú zmluvu o rovnakom prístupe k štátnej zákazke Rusko nepodpisovalo, takže obmedzenie prístupu zahraničných firiem v tomto prípade nemôže byt predmetom súdneho konania v rámci WTO.

Zdroj: Kommersant