Spoločné zasadnutie podnikateľských rád SRPR a PRPSS (RF), 5.12.2014

Spoločné zasadnutie podnikateľských rád SRPR a PRPSS (RF), 5.12.2014, Moskva. Dňa  5.12.2014 sa v priestoroch Vnešekonombank, Moskva, uskutoční spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom. Podujatie nadväzuje na prípravu 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou (MVK) a zúčastnia sa ho významný predstavitelia slovenskej a ruskej štátnej správy a podnikateľských subjektov.