Podujatia

5. decembra 2014 Spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Moskva (Rusko)
   
9. októbra 2014 Zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady, Bratislava (Slovensko) 
   
20. júna 2014 Podnikateľské Fórum podnikateľských rád Slovenska a Ruska, Bratislava (Slovensko)
   
21. novembra 2013    Zasadnutie SRPR a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Vysoké Tatry (Slovensko)
   
20. novembra 2013  Medzinárodné stretnutie „7. Slovenská kooperačná burza“, Bratislava (Slovensko)
   
24. júla 2013 Zasadnutie SRPR a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Astrachán (Rusko)
   
4. marca 2013                                                                                           16. zasadanie Slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (MVK) a spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Moskva (Rusko)